Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Bezhraniční valašení

31.5. sobota Bezhraniční valašení na Kohútce ( nový termín ) ….hrajeme od 9.00 do 14.00 hodin