Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Koleda nám nastala

Moravské lidové koledy

Vydavatelství LM Music Valašské Meziříčí 2002

Zpívají Josef Laža, Pavel Ptáček, Karel Petružela, Michaela Bařinová, Ludmila Vašková, Marie Majerová, Veronika Valová, Monika Kovářová, dívčí sbor souboru Soláň

Celkový čas: 54:08

Seznam stop

(1) Nenechte nás dlúho státi

(2) Zvěstuju dějinu

(3) Intráda – Valerius Otto

(4) Panenka Maria po světě chodila

(5) Vy, pastýřové vstávajte

(6) Co sa stalo, přihodilo

(7) Maria Panna krmi diťatko

(8) Vánoční noc – Adam Michna z Otradovic

(9) Veliká novina

(10) Šla jest Maria do ráje

(11) Intráda – Joannes Perelius

(12) Pásli ovce valaši

(13) Hopsa chaso vzhůru

(14) Poslouchejte křesťané

(15) Co to znamená

(16) Vánoční vinšovaná pošta – Adam Michna z Otradovic

(17) Prýští sa studená vodička

(18) Galliarda – Valerius Otto

(19) Vinšuju Vám dobrý deň

(20) Radostně budem zpívati

(21) Veselé vánoční hody

(22) Koleda nám nastala

(23) Nebeský slavíček – Adam Michna z Otradovic

(24) Bohu čest, sláva nejvyšší

(25) Včera zme bratrové milí

(26) Prozpěvují anjelové vesele

Ukázky

(2) Zvěstuju dějinu

(5) Vy, pastýřové vstávajte

(7) Maria Panna krmi diťatko

(9) Veliká novina

(21) Veselé vánoční hody

(22) Koleda nám nastala

(24) Bohu čest, sláva nejvyšší

(26) Prozpěvují anjelové vesele