Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Na Vánoce

Vánoce jsou svátky radosti, lásky a míru - mají pro většinu z nás neopakovatelné kouzlo ... Proto každoročně už od září cvičíme koledy, abychom si je mohli nejen na koncertech společně zahrát a zazpívat a nadělit si tak trochu té sváteční atmosféry.

Na novém vánočním CD se už potřetí k vánoční tématice vracíme a i to vypovídá o tom, že si opravdu moc rádi "koledujeme". Uslyšíte na něm koledy z celé Moravy v podání našich sólistů Pavla Ptáčka, Františka Prokopa, Michaely Bařinové, Klárky Blažkové, zapěje i Krůžek štyr tet a jako milí hosté se představí chrámový sbor sv.Josefa z Hutiska-Solance či klarinetové kvinteto.

Přejeme sobě i Vám, ať se CD líbí a zpříjemní Vaše vánoční dny.

Cimbálová muzika Soláň

Seznam stop

(1) Přiběžali do Betléma pastýřé | 2:16

(2) Rychle, bratři, rychle vstávejme | 0:39

(3) A teče voděnka | 3:30

(4) Hej, bratři vstávajte | 1:35

(5) Nastala koleda | 2:11

(6) Sláva Bohu na výsosti | 1:30

(7) Co sa stalo, přihodilo | 1:45

(8) Na vánoce dlúhé noce | 1:33

(9) Máte-li co dáti | 1:15

(10) Josef muj kochany | 2:14

(11) Z nebe jsi přišel | 1:23

(12) Co to znamenati má | 2:32

(13) Starej Trčka vymazuje | 1:44

(14) Hore, hore, pastuškové | 2:01

(15) Na nebi andělé | 2:04

(16) Pásli ovce valaši | 0:48

(17) Novina velmi dobrá | 1:49

(18) Vzhůru bratři milí | 1:59

(19) V městě Betlémě | 1:24

(20) Štěstí, zdraví, pokoj svatý | 0:59

(21) Co to znamená medle nového | 3:11

(22) Poďte chlapci k nám | 1:43

(23) Něsemy Vam tu novinu | 1:27

(24) Gajdujte gajdičky | 1:32

(25) Chvála na Vysokosti | 2:22

Ukázky

(1) Přiběžali do Betléma pastýřé | 2:16

(13) Starej Trčka vymazuje | 1:44

(15) Na nebi andělé | 2:04

(23) Něsemy Vam tu novinu | 1:27