Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Bezhraniční Valašení

29.5.2016 Bezhraniční Valašení na Kohútce – cimbálová muzika Soláň bude hrát od 9 do 14 hodin. Těšíme se na Vás!