Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Bezhraniční Valašení

Neděle 27.5. – BEZHRANIČNÍ VALAŠENÍ – tradiční setkání Čechů a Slováků na Kohútce od 9 hodin