Soláň cimbálová muzika & tanečníci

BORŠICKÉ VINOBRANNÍ

22.9.sobota BORŠICKÉ VINOBRANNÍ – výjezd celého souboru za vínem do Boršic – no to bude krásné … Tuto akci pořádá obec Boršice ve spolupráci s FS Pentla.