Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Festival lidových nástrojů Uherské Hradiště

6.10. Festival lidových nástrojů Uherské Hradiště – jsme přizváni k účasti a už se moc těšíme !