Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Hraní na konferenci

30.1. 2018 Konference „Poslání a budoucnost muzeí v přírodě“ – hraní v Hospodě na Posledním groši pro účastníky