Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Hraní pro doktory

GASTROENTEROLOGICKÉ DNY Rožnov – pátek 10.9. Hotel Eroplán – hraní muziky – soukromá akce