Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Hraní pro doktory

25.5. pátek – hraní pro doktory – již tradičně jsme zahráli na Posledním groši ve VMP …