Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Hraní pro doktory

30.5. pátek Posezení u cimbálu – hotel Eroplán ( soukromá akce ! )