Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Hraní pro doktory

Pátek 27.5. Hraní pro doktory ( sympozium gastroenterologů ) – Hotel Eroplán