Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Kácání mája na Rusavě

26.5. 2012 v sobotu jsme kácáli máj na Rusavě, kde si nás pozvali … Bylo u toho více souborů a bylo veselo …