Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Kácání mája – Velké Karlovice

Neděle 26.5. Kácání mája ve Velkých Karlovicích – ve spolupráci s místním muzeem a IC.