Soláň cimbálová muzika & tanečníci

MASOPUST

6.2. Masopust v muzeu – tradiční obchůzky se zpěvy a masopustním rejem – více na https://www.vmp.cz/cs/uvod/kalendar-akci/masopust.html

Reportáž a fotky :
https://www.tvbeskyd.cz/ve-skanzenu-vodili-medveda/