Soláň cimbálová muzika & tanečníci

MFF Strážnice

27.6. MFF Strážnice – účast na festivalu

Dva z pořadů, k kterých jsme účinkovali byly oceněny :

Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 64. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2009″ a 27. ročníku dětského folklorního festivalu Dětská Strážnice 2009

Laureáti
Dan Drápala – za odborné a poutavé vedení pořadu Folklorní škola

Cena festivalu

Pořad Zbojnické obrázky, autorů Lucie Uhlíkové a Juraje Hamara – za výběr a originální zpracování tématu