Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Mistr Pavel Číp

7.7.     Mistr Pavel Číp – pořad věnovaný k 80.letům – Valašské muzeum