Soláň cimbálová muzika & tanečníci

MUZICÍROVÁNÍ 2022

11. 9. 2022 – MUZICÍROVÁNÍ v muzeu
Přátelé, kamarádi,
přijměte srdečné pozvání na tradiční Muzicírování ve valašském muzeu v
Rožnově – a to v neděli 11.9.2022 od 15 hodin.
Milým hostem bude cimbálová muzika VONICA z Krumvíře s taneční skupinou
a sólisty. Moc se na Vás těšíme 🙂 Soláňáci