Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Muzicírování se Soláněm

8.9.     Muzicírování se Soláněm – tradiční koncert ve valašském muzeu s hostem