Soláň cimbálová muzika & tanečníci

„My zme Valaši“ – Vsetín

KONCERT „My zme Valaši“ ve Vsetíně – koncert jubilantů pro jubilanty 🙂 Kromě cimbálové muziky Soláň s Pavlem Ptáčkem a Lidkou Vaškovou vystoupí také cimbálové muziky Jasénka, Vsacan a Vonica a spousty sólistů : např. JARMILA ŠULÁKOVÁ, Josef Laža, Jan Zaviačič aj. Kulturní dům Vsetín od 19.00 hodin