Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Národopisná slavnost na Soláni

5.9. II. Národopisná slavnost na Soláni. Přehlídka tanečních souborů z regionu Valašska, vystoupení cimbálových muzik. Přehlídka tanečníků odzemku – odborné dramaturgické vedení a režie slavnosti – Jan Rokyta a prezident souboru Vsacan Vsetín Mirek Ekart.Vystoupení Portášů – součást národopisné slavnosti na Soláni – Portášský valašský sbor. více na https://www.zvonice.eu/akce.htm