Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Ondrášova valaška

7-9.6.  Ondrášova valaška – tradiční přehlídka uměleckých souborů ve valašském muzeu s naší účastí …
Podrobnosti doplníme včas.