Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Oslava – Francova Lhota

21.8.2010 Hraní na oslavě – soukromá akce.