Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Otvára sa letu brána

18.6. sobota Otvára sa letu brána – výjezd na akci pořádanou partnerským městem Povážská Bystrica.