Soláň cimbálová muzika & tanečníci

PF 2018

Milí přátelé a příznivci, moc Vám všem děkujeme za neopakovatelnou atmosféru, kterou jste vytvořili při našem vánočním muzicírování. Na naše vánoční koncerty letos přišlo celkem přes 720 diváků…..velmi si toho vážíme ! Přejeme Vám všem rok 2018 naplněný láskou, zdravím, pohodou, humorem i příležitostmi ke společnému setkávání 🙂 Vaši Soláňáci