Soláň cimbálová muzika & tanečníci

PF 2019

Milí přátelé a příznivci,
Vinšujeme Vám šťastné a veselé svátky vánoční….. a Nový rok začněte s úsměvem…..
Určitě i vroce 2019 se najde důvod k radosti … Vaši Soláňáci