Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Portášské slavnosti

9.7. sobota PORTÁŠSKÉ SLAVNOSTI – tentokráte to konečně vyšlo a rádi se zúčastníme na tomto pohodovém festivalu ve Valašské Bystřici.