Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Posezení u cimbálu

15.11.2014 Posezení u cimbálu s muzikou Soláň – Martinské hody – Brasserie Avion od 19.30