Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Rozsvěcení vánočního stromu

Sobota 1.12. Rozsvěcení vánočního stromu – Velká Lhota – zazpívá Krůžek štyr tet