Soláň cimbálová muzika & tanečníci

VALAŠSKÉ KILO

10.6. VALAŠKÉ KILO – Valašské Meziříčí ZŠ Žerotínova – hraní pro účastníky závodu 100 + 1 km