Soláň cimbálová muzika & tanečníci

VALAŠSKÉ KILO

Sobota 13.6.2015 – VALAŠSKÉ KILO – 2.ročník vytrvalostního závodu pro ogary a cérky – hrajeme u ZŠ Žerotínova Valašské Meziříčí …