Soláň cimbálová muzika & tanečníci

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

28.12. VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ – koledování s cimbálovou muzikou Soláň – 15.30 – Zvonice Soláň