Soláň cimbálová muzika & tanečníci

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

28.12. 2017 – VÁ N O Č N Í Z P Í V Á N Í na Zvonici Soláň od 16.00

Milí přátelé,

přejeme Vám hodně krásných chvil prožitých v příjemné atmosféře vánoc
a v novém roce štěstí, lásku a pevné zdraví.
Vánoční chvíle si můžete zpestřit i u nás ve Zvonici koncertem cimbálové muziky Soláň,který se bude konat 28.12.2017 v 16 hodin.

Srdečně zveme!
Cérky ze Zvonice