Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Vánoční zpívání

28.12. Vánoční zpívání – IC Zvonice Soláň – tradiční koledování s CM Soláň