Soláň cimbálová muzika & tanečníci

VELIKONOCE na Zvonici

27.3. neděle VELIKONOCE na Zvonici – zvykoslovný pořad v příjemném prostředí IC Zvonice na Soláni

Hezký den ze Zvonice,
přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a současně zveme na tradiční velikonoční neděli s cimbálovou muzikou Soláň a řemesly. Začínáme ve 13 hodin.
Těšíme se na Vás cérky ze Zvonice
SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ SOLÁNĚ
IC Zvonice Soláň