Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Velikonoce ve Valašském muzeu

25.4. Velikonoce ve Valašském muzeu v Rožnově – hrajeme k poslechu a možná i k tanci …. od 9 do 16.00 – více na https://www.vmp.cz/ .