Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Velikonoce – VMP

21.4 pondělí VELIKONOCE v muzeu – celodenní hraní muziky v areálu VMP