Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Vernisáž výstavy

2.12. Vernisáž výstavy „Nejsou zapomenuti“ Zvonice Soláň – jako vždy příjemné hraní v příjemném prostředí …

Dobrý den ze Zvonice na Soláni,
srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy obrazů Nejsou zapomenuti
ze soukromé sbírky Urbanových a slaměných ozdob mistra tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje Františka Zuzky. Vernisáž se koná v neděli 2.12.2012 ve 14 hodin. Hudební doprovod Cimbálová muzika Soláň.
SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ SOLÁNĚ – IC Zvonice Soláň