Soláň cimbálová muzika & tanečníci

ŽIVÝ BETLÉM

22.12.(sobota) -23.12.(neděle) v 17.00 -Dřevěné městečko – lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše za účasti našich členů …