Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Živý Betlém

Sobota a neděle 18.-19. 12. 2021 od 17.00, Dřevěné městečko

ŽIVÝ BETLÉM – Lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše s naší účastí