Soláň cimbálová muzika & tanečníci

ŽIVÝ BETLÉM

18.-19.12. – účinkování v rámci akce ŽIVÝ BETLÉM ve Valašském muzeu v přírodě od 17.00 hodin.