Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Živý betlém

22.12. od 17:00 – lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše. Zpěvem provází i náš Krůžek štyr tet. Více na https://www.vmp.cz/cs/programy-a-vystavy/valassky-rok-2012/zivy-betlem.html