Soláň cimbálová muzika & tanečníci

ŽIVÝ BETLÉM

21.12. (sobota) – 22.12.2013(neděle) v 17.00 – Dřevěné městečko -lidová hra podle Evangelia sv. Matouše za účasti našich členů a sboru „Krůžku štyr tet“ – více na https://www.vmp.cz