Soláň cimbálová muzika & tanečníci

ŽIVÝ BETLÉM

ŽIVÝ BETLÉM -20.12.(sobota) -21.12.2014(neděle) v17.00 – Dřevěné městečko – lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše za účasti členů souboru a Krůžku štyr tet …