Soláň cimbálová muzika & tanečníci

Živý Betlém

sobota a neděle 18.-19. 12. od 17.00 Dřevěné městečko ŽIVÝ BETLÉM-Lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše s naší účastí